Till minne av Daga Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Daga Andersson

11 september 1925 - 4 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 21 januari 2022

kl 13.30

Plats

S:t Lukas kapell

Minnesstund

Fredag 21 januari 2022

Plats

Jungman Jansson

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Daga Anderssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38