Till minne av Lars Fridman - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars Fridman

16 januari 1957 - 3 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 14 januari 2022

kl 14.00

Plats

Örlogskapellet

Minnesstund

Fredag 14 januari 2022

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars Fridmans begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72