Till minne av Barbro Petzén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Barbro Petzén

29 juli 1945 - 12 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Barbro Petzéns begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38