Till minne av Vera Bernström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Vera Bernström

26 november 1924 - 22 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Vera Bernströms begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61