Till minne av Göran Niklasson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Niklasson

4 januari 1939 - 10 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göran Niklassons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15