Till minne av Olof Pernholm - Gillis Edman Begravningsbyrå

Olof Pernholm

3 mars 1943 - 11 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Olof Pernholms begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03