Till minne av Karl Henrik Lantz - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karl Henrik Lantz

18 maj 1939 - 8 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karl Henrik Lantzs begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32