Till minne av Kjell Källgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kjell Källgren

25 augusti 1930 - 5 november 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kjell Källgrens begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61