Till minne av Göta Dahlin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göta Dahlin

11 april 1929 - 29 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göta Dahlins begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38