Till minne av Karl Göran Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karl Göran Johansson

5 februari 1935 - 26 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 30 september 2021

kl 11.00

Plats

Torsby kyrka

Minnesstund

Torsdag 30 september 2021

Plats

Lökebergs Hotell

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karl Göran Johanssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61