Till minne av Rolf Hermansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Hermansson

6 april 1940 - 7 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Hermanssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38