Till minne av Dea Bengtsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Dea Bengtsson

14 juli 1920 - 24 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Tisdag 21 december 2021

kl 11.30

Plats

S:t Olofs kapell

Minnesstund

Tisdag 21 december 2021

Plats

Restaurang Campo, Krutvägen 2, 415 27 Göteborg

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Dea Bengtssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72