Till minne av Kristina Worth - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kristina Worth

9 mars 1942 - 18 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 12 februari 2021

kl 14.00

Plats

Örlogskapellet

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kristina Worths begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42