Till minne av Stefan Utterström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stefan Utterström

12 mars 1952 - 10 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 1 oktober 2021

kl 10.30

Plats

Ölmevalla kyrka

, 439 51 Åsa

Övriga tillfällen

Själaringning – onsdag 15 september 2021, kl 11.00 – Ölmevalla kyrka

Tacksägelse – söndag 19 september 2021, kl 11.00 – Ölmevalla kyrka

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser