Till minne av Peter Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Peter Svensson

29 december 1961 - 7 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 11 februari 2022

kl 16.00

Minnesstund

Fredag 11 februari 2022

Plats

Foodtruck

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Peter Svenssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32