Till minne av Benny Hartmann Jacobsen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Benny Hartmann Jacobsen

28 september 1946 - 28 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 24 september 2021

kl 10.30

Plats

Kungsbacka kyrka

Kyrkogatan 16, 43423 Kungsbacka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Benny Hartmann Jacobsens begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83