Till minne av Mathias Patterson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mathias Patterson

6 januari 1975 - 19 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mathias Pattersons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15