Till minne av Eva Olgard - Gillis Edman Begravningsbyrå

Eva Olgard

15 mars 1937 - 11 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Eva Olgards begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38