Till minne av Bengt Sundberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Sundberg

21 april 1930 - 20 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 20 september 2021

kl 11.00

Plats

Lundby nya kyrka

Lundbygatan 2, 418 76 GÖteborg

Minnesstund

Måndag 20 september 2021

Plats

Församlingshemmet

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Sundbergs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55