Till minne av Göran Bagå - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Bagå

15 mars 1952 - 8 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 7 oktober 2021

kl 14.00

Plats

S:ta Birgittas kapell

Klippan 2, 414 55 Göteborg

Minnesstund

Torsdag 7 oktober 2021

Plats

Porter Pelle, Adolf Edelsvärds gata 11

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göran Bagås begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55