Till minne av Carl Franzén Bernardi - Gillis Edman Begravningsbyrå

Carl Franzén Bernardi

13 juni 2022 - 13 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Spädbarnsfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Carl Franzén Bernardis begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38