Till minne av Gösta Carman - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gösta Carman

4 oktober 1934 - 19 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Lördag 16 oktober 2021

kl 11.00

Plats

Hönö kyrka

Gårdavägen 36, 475 42 Hönö

Minnesstund

Lördag 16 oktober 2021

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 26 september 2021, kl 11.00 – Hönö kyrka

Info

Minnesgåvor

Act Svenska kyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gösta Carmans begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55