Till minne av Cecilia Gefvert - Gillis Edman Begravningsbyrå

Cecilia Gefvert

3 januari 1958 - 6 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Cecilia Gefverts begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72