Till minne av Gun-Britt Jillnefelt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gun-Britt Jillnefelt

19 september 1932 - 4 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser