Till minne av Göran Koch - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Koch

18 oktober 1934 - 17 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göran Kochs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38