Till minne av Evy Carlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Evy Carlsson

22 augusti 1928 - 4 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning

Tisdag 1 februari 2022

kl 10.30

Plats

Skogskapellet Kungsbacka

Onsalavägen 10, 43431 Kungsbacka

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Evy Carlssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83