Till minne av Robert Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Robert Johansson

1 april 1958 - 3 oktober 2021

Begravningsdagen

Minnesstund

Fredag 29 oktober 2021

Plats

Församlingshemmet

Begravning

Fredag 29 oktober 2021

kl 13.30

Plats

Vallda kyrka

Vallda Kyrkbyväg 8, 43490 Vallda

Info

Minnesgåvor

Barncancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Robert Johanssons begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53