Till minne av Jan Aminoff - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan Aminoff

6 september 1937 - 15 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

UNHCR

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan Aminoffs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38