Till minne av Henrik Petersen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Henrik Petersen

27 april 1964 - 3 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Henrik Petersens begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55