Till minne av Siv Skoglund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Siv Skoglund

4 september 1933 - 15 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Siv Skoglunds begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32