Till minne av Rolf Dahlstrand - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Dahlstrand

3 september 1932 - 30 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Dahlstrands begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61