Till minne av Rolf Wallberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Wallberg

11 juni 1938 - 14 september 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Wallbergs begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32