Till minne av Bertil Nilsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bertil Nilsson

1 juni 1937 - 10 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bertil Nilssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08