Till minne av Christer Elovsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christer Elovsson

7 november 1943 - 26 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christer Elovssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83