Till minne av Lars Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars Andersson

11 mars 1949 - 7 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 10 januari 2022

kl 12.00

Plats

Östra kapellet

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars Anderssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61