Till minne av Mats Flodén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mats Flodén

12 februari 1941 - 3 maj 2022

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mats Flodéns begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55