Till minne av Rose-Marie Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rose-Marie Karlsson

5 februari 1947 - 7 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 3 december 2021

kl 11.00

Plats

Equmeniakyrkan Fiskebäck

Minnesstund

Fredag 3 december 2021

Plats

Församlingsvåningen

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rose-Marie Karlssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03