Till minne av Rune Falk - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rune Falk

13 juli 1932 - 8 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rune Falks begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55