Till minne av Evy Möller - Gillis Edman Begravningsbyrå

Evy Möller

20 juni 1944 - 2 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 26 november 2021

kl 13.00

Plats

Torslanda kyrka

Torslanda Torg 10, 42332 Torslanda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Evy Möllers begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55