Till minne av Britt-Marie Lernberger - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt-Marie Lernberger

19 augusti 1942 - 5 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 27 oktober 2021

kl 14.00

Plats

Östra kapellet

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser