Till minne av Rune Bengtsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rune Bengtsson

10 mars 1940 - 20 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 15 november 2021

kl 12.00

Plats

Östra kapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rune Bengtssons begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31