Till minne av Marita Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Marita Karlsson

28 januari 1944 - 12 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Marita Karlssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55