Till minne av Folke Tufvesson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Folke Tufvesson

21 september 1922 - 29 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 7 januari 2022

kl 14.00

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Minnesstund

Fredag 7 januari 2022

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 12 december 2021, kl 11.00 – Älvsborgs kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Folke Tufvessons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15