Till minne av Bengt Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Karlsson

31 oktober 1928 - 1 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Karlssons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42