Till minne av Siv Henningsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Siv Henningsson

10 april 1945 - 14 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 12 november 2021

kl 14.00

Plats

Hanhals kyrka

Natanaels väg 15, 43973 Fjärås

Minnesstund

Fredag 12 november 2021

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 22 oktober 2021, kl 11.00 – Kungsbacka kyrka

Tacksägelse – söndag 17 oktober 2021, kl 11.00 – Hanhals kyrka

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Siv Henningssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83