Till minne av Gunborg Söderblom - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunborg Söderblom

11 oktober 1930 - 17 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunborg Söderbloms begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42