Till minne av Ulla Fröberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Fröberg

12 januari 1923 - 19 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Unicef

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Fröbergs begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72