Till minne av Gun Jönsson-Lindqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gun Jönsson-Lindqvist

13 december 1929 - 27 oktober 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus