Till minne av Sonja Wagner - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sonja Wagner

21 januari 1934 - 23 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sonja Wagners begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55