Till minne av Gun Emanuelsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gun Emanuelsson

15 juli 1926 - 17 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus